Centrifugal Pump ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสสำหรับงานอาหาร

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
Centrifugal Pump TAPFLO ปั๊มฟู้ดเกรด ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส สำหรับสูบส่งของเหลวในการผลิตอาหาร ปั๊มสูบส่งเครื่องดื่ม นม น้ำผลไม้ น้ำเชื่อม และมีระบบทำความสะอาดแบบไม่แยกชิ้นส่วน (CIP) ช่วยลดโอกาสการปนเปื้อนของเชื้อโรค ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสฟู้ดเกรด
สนใจปั๊มสูบของเหลวคุณภาพมาตรฐานยุโรป ปั๊มที่จะช่วยตอบโจทย์ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารของท่าน
โทร : 023223188 , 0917741198 (ฝ่ายการตลาด)
ID Line : sreichpump
Email : info@sreichcompany.com
เว็บไซต์ : www.sreichcompany.com
เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

Centrifugal Pump ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสสำหรับงานอาหาร
เรื่องที่คุณอาจสนใจ