SCAN PERSONNAL ระบบสแกนบัตรเข้า ออก

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
แจ้งเตือนระบบเข้า-ออก
➤ ไม่เสียค่าบริการแบบ Real-Time สามารถรับข้อมูลอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับ โรงเรียน / โรงงาน / บริษัท ห้างร้าน
➤ แทนการตอกบัตร / สแกนลายนิ้วมือ หรือ SMS ที่มีค่าใช้จ่ายในการส่ง
บัตรใบเดียว
➤ มีระบบการถ่ายภาพขณะแสกนบัตรเพื่อป้องกันการแสกนบัตรแทน
➤ มีระบบการทำฐานข้อมูลภาพพนักงาน Real-Time
➤ บันทึกภาพของพนักงานแทนการรวบรวมภาพมาอัพโหลด
➤ มีระบบการแจ้งเตือนการเข้าทำงานผ่าน Line
➤ มีระบบการสรุป และแจ้งผู้ขาดงานแบบอัตโนมัติ
➤ มีรายงานการเข้าทำงานประจำวัน
เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ : 88 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

SCAN PERSONNAL ระบบสแกนบัตรเข้า ออก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ