แก้ไขท่อตัน

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
หากคุณกำลังประสบปัญหา! ท่อระบายน้ำหลัก(ท่อเมน)อุดตัน น้ำไม่ไหล น้ำเอ่อล้นออกมากจากบ่อพักท่อระบายน้ำ น้ำทิ้งไม่ระบายออกไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยปกติแล้วท่อระบายน้ำหลักจะมีบ่อพักท่อเป็นระยะเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา และรับน้ำทิ้งจากส่วนอื่นๆภายในอาอาคาร หากท่อระบายน้ำหลักเกิดอาการอุดตัน จะทำให้ส่วนอื่นๆของระบบสุขาภิบาลภายในอาคารหรือตัวบ้านได้รับผลกระทบตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างจาน อ่างล้างหน้า ร่วมถึงห้องน้ำห้องส้วมห้องสุขา ดังนั้นเพื่อไม่ให้ส่วนอื่นได้รับผลกระทบจึงควรรีบแก้ไขปัญหา!
เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

แก้ไขท่อตัน
เรื่องที่คุณอาจสนใจ