ทัวร์ไต้หวันซากุระ 4วัน 3คืน เดินทาง กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 66

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
ทัวร์ไต้หวันซากุระ 4วัน 3คืน กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2566
โดยสายการบิน AIR ASIA

โปรแกรมการเดินทาง
> หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-ไถจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
> ไทเป-Cosmetic Shop-ชิมพายสับปะรด-ชมซากุระวัดเทียนหยวน- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
> Duty Free-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-
> แช่น้ำส่วนตัวภายในห้องพัก

ดูต่อรายละเอียดและโปรแกรมการเดินทางได้ที่ บริษัท ดารากร ทราเวล จำกัด
Website: darakorntravel.com
Email: darakorntravel@gmail.com
Line : @darakorntravel
Tel : 02-9441593, Hotline: 08-6345-8600, 08-5308-6677
****daraKorn travel ให้มากกว่าคำว่า...ทัวร์*****
ข้อความที่เกี่ยวข้อง
#ทัวร์ไต้หวัน #ไทเป #ซีเหมินติง
เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

ทัวร์ไต้หวันซากุระ 4วัน 3คืน เดินทาง กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 66
เรื่องที่คุณอาจสนใจ