Swiftlet Plus

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
คุณวิศัลย์ ศศิธรานนท์ Chief Executive Officer บริษัทสวิฟเล็ท โปรดักส์ จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ Swiftlet Plus รังนกคอลลาเจน พร้อมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทแซท ซีที่ที่ (ประเทศไทย) จำกัด โดย Dr.Ma Yan Managing Director เป็นผู้ลงนาม รับเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศจีน
เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

Swiftlet Plus
เรื่องที่คุณอาจสนใจ