TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3Nซุปตาร์ หิมะ รวมวันหยุดยาว 5วัน3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง33888บาท

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3Nซุปตาร์ หิมะ รวมวันหยุดยาว 5วัน3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง33888บาท
กำหนดการเดินทางเดือนธันวาคม 65 - มกราคม 66โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
วันแรก -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันที่สอง- ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - วัดคิตะอิน - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ – จังหวัดคานากาวะ – งานประดับไฟซากะมิโกะ – จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
วันที่สาม- จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ
วันที่สี่ -เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ – เมืองซาวาระ -กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
วันที่ห้า ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่
https://www.darakorntravel.com/product/%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-tokyo-fuji-kawagoe-5d3n-%e0%b8%8b%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c-8/
ติดต่อรายละเอียดและโปรแกรมการเดินทางได้ที่ บริษัท ดารากร ทราเวล จำกัด
Website: http://www.darakorntravel.com
Email: darakorntravel@gmail.com
Line : @darakorntravel
Tel : 02-9441593, Hotline: 08-6345-8600, 08-5308-6677


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3Nซุปตาร์ หิมะ รวมวันหยุดยาว 5วัน3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง33888บาท
เรื่องที่คุณอาจสนใจ