บ้านไร่กองทอง

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
จำหน่าย ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา 100%
ลูกชาวนามาขายเอง
รับประกัน ความหอม นุ่ม อร่อย 100%สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ : ซอยคลองลำเจียก 2

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

บ้านไร่กองทอง