เอกายนมรรค

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
"หนทางมุ่งสู่พระนิพพาน"
หนังสือที่จะช่วยร่นระยะเวลาในการศึกษาธรรมะของคุณได้แบบฉับพลัน
เพราะรวบรวมสิ่งที่เป็นแก่นหัวใจของการปฏิบัติธรรม
ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้าย เอาไว้ในเล่มเดียว
เขียนให้กระชับสั้น อ่านง่าย เข้าใจง่ายที่สุด และสามารถมองภาพรวมของการปฏิบัติธรรมทั้งหมด ได้ทันทีที่อ่านจบ
ความรู้ที่ตกตะกอนแล้ว เอามาเขียนเรียบเรียงให้คุณอ่านอย่างเข้มข้น
ในหนังสือขนาดพ็อกเกตบุ๊คเล่มเดียว
และจะเป็นหนังสือที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาล
(เชิญพิสูจน์ทดลองอ่านฟรี 35 หน้าครับ)

https://publisher.mebmarket.com/ebook-127359-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99-

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ : https://www.facebook.com/akayanamak

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

เอกายนมรรค