ปูดำไข่

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
ปูดำไข่ เนื้อแน่น ไข่เน้นๆๆ ด้วยระบบการเลี้ยงแบบธรรมชาติในบ่อดิน บ่อกุ้งเก่าที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ล้อมอวนรอบบ่อเพื่อป้องกันปูคลานออก ปูที่ปล่อยในบ่อดินก็จะนิยมนำปูเล็กจากธรรมชาติมาเลี้ยงให้ได้ขนาดที่ต้องการจึงจะจับขาย
เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ : 294 หมู่ที่ 6 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

ปูดำไข่
เรื่องที่คุณอาจสนใจ