โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home International

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
ผู้สูงวัยที่มีปัญหาสุขภาพแม้จะยังไม่มีอาการ สุขภาพยังใช้ได้ แต่อนาคตโรคต่างๆอาจส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกายหลายระบบ เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ โรคปอด ข้อเข่าเสื่อม การเน้นที่จะเสริมสร้าง ดูแลร่างกายเน้นเชิงป้องกัน เตรียมความพร้อมของร่างกายคงจะเป็นกลยุทธ์หลักในการดูแลแบบนี้ การกายภาพเพื่อเตรียมสมรรถภาพปอด หัวใจ กล้ามเนื้อก่อนการผ่าตัดที่สำคัญ รวมไปถึงการออกกำลังกายเพื่อคงศักยภาพของการทำงานอวัยวะต่างๆของร่างกายในผู้สูงวัยด้วย การกายภาพฟื้นฟู … เชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ผู้สูงวัยสามารถที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ฟื้นจากความเจ็บป่วยได้ไวและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติอย่างรวดเร็วด้วยการดูแลโดยสหวิชาชีพ

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ : เลขที่ 20 ซอยบางแวก 45 (จรัญสนิทวงศ์ 13) ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 เบอร์โทร 02-056-1684-5 / 084-2642646

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home International