บริษัท โกลบอล คอนซัลติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
บริษัท โกลบอล คอนซัลติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ ปี 2553 โดยเริ่มต้นดำเนินกิจการด้วยธุรกิจงานออกแบบ-สร้าง-ซ่อม-จำหน่าย เตาอุตสาหกรรมและอะไหล่เตาอุตสาหกรรม เช่น เตาหลอม เตาอบ เตาอุ่นโลหะ โดยให้ความร้อนด้วยระบบ Induction, Heater และ Burner สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมทุกประเภท

ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานของเรา ทำให้เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของอากาศเสียที่ถูกปล่อยออกมาหลังจากกระบวนการทำงานของเตาอุตสาหกรรม เราจึงเริ่มออกแบบและวางระบบบำบัดอากาศเสีย (Wet Scrubber) รวมถึงการกำจัดฝุ่นละออง (Duct Collector) เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้งานเตาอุตสาหกรรมที่เราผลิต รวมถึงโรงงาน ผู้ผลิตรายอื่นๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยอากาศเสียหรือฝุ่นละอองออกสู่สาธารณะ เพราะเราตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันเราได้นำเข้าเครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์, เครื่องตัด CNC Router, เครื่องตัดกรรไกร, และเครื่องพับ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและพร้อมให้บริการสำหรับลูกค้าที่สนใจทั่วไป โดยมีปณิธานว่า "ลูกค้าทุกท่านคือคนสำคัญของเรา"

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ : 147/6 หมู่ที่ 12 ถ.กิ่งแก้ว-บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-058-0579, 085-148-3215

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

บริษัท โกลบอล คอนซัลติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด