CBS Furnimated

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
CBS Furnimated ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ ปี 2552 จัดจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ สำนักงานและองค์กรต่างๆ ให้บริการลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า นำเสนอและคัดสรรสินค้าให้ตรงตามความต้องการ ทำให้มั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยม และการบริการหลังการขายสุดประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันสินค้า

ปรัชญาองค์กร
นำเสนอสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างดีเยี่ยม

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ : จรัญสนิทวงศ์

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

CBS Furnimated