GW1996

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
GW1996 ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ ปี 2539 จัดจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ สำนักงานและองค์กรต่างๆ ให้บริการลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้านำเสนอและคัดสรรสินค้าให้ตรงตามความต้องการ ทำให้มั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยมและการบริการหลังการขายสุดประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันสินค้า การเคลมสินค้าที่เสียหาย และการซ่อมแซมสินค้าที่เกิดความเสียหายจากการใช้งาน รวมทั้งการสั่งซืออะไหล่หลังหมดระยะเวลาการรับประกัน

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ : 972 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

GW1996