กาแฟริมน้ำ บ้านชูใจ

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
อาหารและเครื่องดื่ม ท่ามกลางบรรยากาศ ธารน้ำ สวนป่าร้อนชื้น
สุดร่มรื่น ริมแม่น้ำ กลางใจเมืองระยอง

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ : ห่างจากโรงพยาบาลระยองเพียง 3 กิโลเมตร

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

กาแฟริมน้ำ บ้านชูใจ