กระตุ้นพัฒนาการเด็ก โดย สถาบันเพราะฝัน

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
สถาบันของเราเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โดยมีบุคคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขารวมไว้ที่นี่ ได้แก่ อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาโทพัฒนาการเด็ก) นักจิตวิทยา ครูการศึกษาพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลากรชั้นนำของประเทศ ดังนั้นแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสถาบันมีความถนัดในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก-บำบัดแบบองค์รวม (กาย จิต สังคม และปัญญา) ในกลุ่มสมาธิสั้น พัฒนาการล่าช้า (ภาษาล่าช้า) ออทิสติก การเรียนรู้บกพร่อง พฤติกรรมก้าวร้าว และให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว เพื่อให้เกิดความเฉพาะเจาะจงกับการส่งเสริมการเรียนรู้ มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย ความรู้ด้านวิชาการครบวงจร และหลักสูตรที่ออกแบบด้วยโปรแกรมเฉพาะของสถาบัน Empower kids โดยใช้เกณฑ์การประเมินก่อนเรียนตามแบบประเมินของ Denver II เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กตามช่วงวัย นอกจากนี้เอกลักษณ์ที่มีเฉพาะตัวของเรา ความใส่ใจในการกระตุ้นพัฒนาการ จดบันทึกพฤติกรรมของเด็กผ่าน nurse note โดยพยาบาลพัฒนาการเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองได้นำไปให้ที่โรงเรียน หรือ โรงพยาบาล ทุกครั้งที่ไปพบแพทย์

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ : 533/3 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวง/เขต หนองแขม กทม 10160

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

กระตุ้นพัฒนาการเด็ก โดย สถาบันเพราะฝัน