TOKYO OARAI FUKUSHIMA FUJI 6D4Nซุปตาร์ราคาเพียง 28888 บาท

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
TOKYO OARAI FUKUSHIMA FUJI 6D4Nซุปตาร์ โตเกียวเนยกรอบมั้ยคะกำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน-กันยายน 2565 ราคาเพียง 28888 บาท
วันแรก -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันที่สอง- ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดอิบารากิ - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ - ตลาดปลาโออาไร – จังหวัดฟุกุชิมะ – ทะเลสาบโกะชิคินุมะ
วันที่สาม -วัดเอ็นโซจิ – เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุกะ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ – เมืองโคริยามะ
วันที่สี่ -เมืองนิกโกะ - ผ่านชม สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - ศาลเจ้าฟูตาระ - จังหวัดไซตามะ - ย่านเมืองเก่าคาวะโกเอะ – จังหวัดยามานาชิ
วันที่ห้า - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
วันที่หก- ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่
https://www.darakorntravel.com/product/%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-tokyo-oarai-fukushima-fuji-6d4n-%e0%b8%8b%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
ติดต่อรายละเอียดและโปรแกรมการเดินทางได้ที่ บริษัท ดารากร ทราเวล จำกัด
Website: http://www.darakorntravel.com
Email: darakorntravel@gmail.com
Line : @darakorntravel
Tel : 02-9441593, Hotline: 08-6345-8600, 08-5308-6677
เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

TOKYO OARAI FUKUSHIMA FUJI 6D4Nซุปตาร์ราคาเพียง 28888 บาท
เรื่องที่คุณอาจสนใจ