Vitagene Thailand

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
“ในมุมมองอายุขัยของประชากรทั่วโลก ประเทศไทยมีอายุขัยเฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คนไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ที่ส่งผลให้อายุยืนยาวได้รับความสนใจมากขึ้น เราเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและความสุขของทุกคนในครอบครัว จึงมุ่งมั่นที่จะศึกษาและวิจัยทางด้านโภชนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย SENTO Co., Ltd. (บริษัท เซ็นโตะ จำกัด) ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสัญชาติไต้หวันแบรนด์ “VITAGENE (วิตาจิเน่)” มีความภาคภูมิใจในการจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี มีคุณภาพสูง ถูกกฎหมายและปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว”

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ : บริษัท เซ็นโตะ จำกัด (Sento Co., Ltd) 89/76 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด กม.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการNสำนักงานเปิด 08.00-17.00 p.m.

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

Vitagene Thailand