ภัทร พานิช

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
👨‍🔧รับซ่อม ซัมเมิอร์ส (ปั๊มน้ำบาดาล) พร้อมรับประกันหลังการซ่อม 6 เดือน
👨‍🔧ซ่อมโดยช่างผู้มีประสบการณ์
👨‍🔧ตรวจเช็คและแจ้งราคาก่อนซ่อม
👨‍🔧ไม่ซ่อมรับของคืนโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ
👨‍🔧ซ่อมเสร็จพร้อมรับประกันการซ่อมในอาการเดิม 6 เดือน
👨‍🏫บริการจัดหาเครื่องใหม่ เครื่องมือสอง ให้ตามความต้องการ
📞0638499832 กำแพงเพชร และ ทั่วประเทศ เปิดบริการทุกวัน
🚗🚙คลิกแผนที่ร้าน🚙🚗
https://goo.gl/maps/YdLFP55qpXa7iGJeA

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ : https://goo.gl/maps/YdLFP55qpXa7iGJeA

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

ภัทร พานิช