ร้านฟ้าใสแกลอรี่

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ ดำเนินการโดย BEDO เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์แสดงความสามารถของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงแหล่งเรียนรู้ด้านการตลาดสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพทั้งจากชุมชนและแหล่งผลิตอื่นๆ ในประเทศ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1 ทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

ร้านฟ้าใสแกลอรี่
เรื่องที่คุณอาจสนใจ