โฟลิคช่วยป้องกันภาวะโลหิตจาง ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
**ประโยชน์**

➤ช่วยป้องกันภาวะโรคโหลิตจาง

➤ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง

➤ช่วยป้องกันความผิดปกติของทารกในครรภ์

**โรคหรือภาวะที่อาจแนะนำ**

➤ผู้ที่มีภาวะโลหิตจางทั่วไป หรือธาลัสซีเมียที่ต้องการเสริมโฟลิค

➤ผู้หญิงที่เตรียมตัวตั้งครรภ์

กระปุก 60แคปซูล ราคา 180 บาท

กรดโฟลิค มีความสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง ช่วยในการสร้างส่วนประกอบสำคัญของพันธุกรรม (DNA) และมีความจำเป็นต่อการแบ่งตัวของเซลล์ มีส่วนช่วยในกระบวนการเผาผลาญโปรตีน

กรดโฟลิคกับภาวะโลหิตจาง
ภาวะโลหิตจาง คือ ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบิน (ส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง) ซึ่งทำหน้าที่ในการการนำพาออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย ทำให้เนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายได้รับออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ เมื่อสิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่ผิดปกติ จะส่งผลให้ผู้ป่วยอยู่ในภาวะเหนื่อยง่าย ซึ่งการขาดกรดโฟลิคก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเลือดจางได้ ยังสามารถพบภาวะเลือดจางจากการขาดกรดโฟลิคได้ ในกรณีต่อไปนี้
- ในผู้ป่วยที่มีภาวะท้องเสียเรื้อรัง ซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติต่อการดูดซึมสารอาหาร
- ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ โดยแอลกอฮอล์จะเข้าไปขัดขวางการดูดซึมและกระบวนการเผาผลาญของกรดโฟลิค
- ในสตรีตั้งครรภ์ เนื่องจากร่างกายต้องการโฟลิคในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อใช้ในการสร้างอวัยวะของทารกในครรภ์

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ : ห้างกิฟฟารีนทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

โฟลิคช่วยป้องกันภาวะโลหิตจาง ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง