น้ำมันมะพร้าวเมอเมด by Nokkak

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน


#น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเมอเมด ช่วยลดการอักเสบและติดเชื้อ 🥥🥥🥥
น้ำมันมะพร้าวสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อได้
เพราะกรดลอริกในน้ำมันมะพร้าวจะถูกเปลี่ยนเป็น สารมอโนลอริน (monolaurin) มีคุณสมบัติสร้างภูมิคุ้มกัน และมีฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรีย ถือเป็นเป็นทั้งยาปฏิชีวนะธรรมชาติที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย
จ­ากการติดเชื้อต่าง ๆ เช่น เชื้อไข้หวัดใหญ่เริม คางทูม เจ็บคอ ช่วยบำรุงกระดูก ช่วยใ้ห้นอนหลับพักผ่อน ได้เต็มที่

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

น้ำมันมะพร้าวเมอเมด by Nokkak