ผงแร่กำจัดกลิ่น ODL

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
ODL "นวัตกรรมจากธรรมชาติ เพื่อการกำจัดกลิ่น”
นวัตกรรมของการกำจัดกลิ่นเน่าเสียด้วยการนำส่วนผสมจากแร่ธาตุในธรรมชาติหลายชนิด ที่มีคุณสมบัติในการทำปฏิกิริยาอย่างเฉียบพลัน ทำให้กลิ่นเน่าเสียหมดไปอย่างรวดเร็ว

ODL มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นที่ส่งผลอย่างเฉียบพลันทันใด รู้สึกได้ว่ากลิ่นหมดไปทันทีที่ใช้ หลังจากใช้จนกลิ่นเดิมหมดไปแล้วจะใช้อีกก็ต่อเมื่อมีการสะสมของของเน่าเสียใหม่เท่านั้น ที่สาคัญคือ ODL ไม่ใช่สารเคมี ไม่ใช่สารสังเคราะห์แต่เป็นผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจการทางานขององค์ประกอบและคุณสมบัติพิเศษของแร่ธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติต่าง ๆ แล้วจึงนำมาผสมเป็นสูตรพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่น

ใช้กับงานประเภทไหน?
1. ธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ปางช้าง , สวนสัตว์
2. ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มวัว ฟาร์มไก่
3. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลทุกชนิด
4. งานกำจัดขยะ บ่อบำบัดน้ำเสีย
5. งานกำจัดกลิ่นในครัวเรือน ร้านอาหาร สุขภัณฑ์
6. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการสกัดน้ำมันพืชและสัตว์ การทำเนยเทียม ครีมเทียม
7. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ แป้ง ไขมัน น้ำตาล
8. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์
9. อุตสาหกรรมสิ่งทอ การฟอก ย้อมสี
10. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับหนังสัตว์ ขนสัตว์ การฟอก ย้อมสี
11. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสี น้ำมันขัดเงา
12. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสบู่ หรือวัสดุสำหรับซักฟอก ขัดถู
13. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และลิกไนท์
14. อุตสาหกรรมยางทุกชนิด โรงยาง และการแปรรูป ยางทุกรูปแบบ

ผลการวิเคราะห์และทดสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันวิทยาศาสตร์โดยสถาบันเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (Iron and Steel Institute of Thailand) และศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติก (Research Center of Nano Industries and Bio Plastic) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ODL แล้วว่า เป็นสสารที่มีอยู่ในองค์ประกอบของแร่ธาตุธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อคนและสัตว์ โดยมิใช่การบริโภคโดยตรงและยังได้รับการวิเคราะห์และรับรองจากศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (Biotech) ว่า
😊ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดของคน
😊ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนัง
😊ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังของหนู

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ODL ทำจากส่วนผสมของแร่ธาตุในธรรมชาติไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต คน พืช และสัตว์ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งเเวดล้อม โดยได้ผ่านการทดสอบเเละรับรองส่วนประกอบรวมทั้งประสิทธิภาพคุณสมบัติจากสถาบันเหล็กกล้าเเห่งประเทศไทย (Iron and Steel Institute of Thailand) เเละศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนเเละไบโอพลาสติก ( Research Center of Nano Industries and Bio-plastic ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่ามีความปลอดภัย 100%

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

ผงแร่กำจัดกลิ่น ODL