ตั้ง ฮั้ว เฮียง

ช่วยแนะนำร้านให้เพื่อน
หมูแผ่น หมูหยอง หมูหวาน กุนเชียง จากเยาวราช

สถานที่/ตำแหน่งร้าน

สถานที่ : เยาวราช 6 ปากตรอกอิสรานุภาพ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ :

ตั้ง ฮั้ว เฮียง