เรียน ท่านสมาชิก Kapook Market,
เพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านสมาชิกในยุคนี้ให้มากยิ่งขึ้น บริการ Kapook Market ในรูปแบบเดิมนี้ จะขอยุติการให้บริการรับข้อมูลเพิ่มเติมตั้งแต่ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ท่านที่ลงประกาศไว้แล้วยังคงสามารถคงประกาศเดิมไว้ได้ต่อไป และเราจะแจ้งความคืบหน้าในการให้บริการใหม่ให้ท่านทราบต่อไปทางอีเมล์

กระปุกมาร์เกต

แผนผังเว็บไซต์

เตรียมสอบ TOEIC Speaking and Writing อย่างผู้ชำนาญด้านการติวเตรียมสอบ TOEIC

ประกาศหมดอายุ
เตรียมสอบ TOEIC Speaking and Writing อย่างผู้ชำนาญด้านการติวเตรียมสอบ TOEIC
รูปที่ จาก รูป
เตรียมสอบ TOEIC Speaking and Writing อย่างผู้ชำนาญด้านการติวเตรียมสอบ TOEIC
รูปที่ จาก รูป
เตรียมสอบ TOEIC Speaking and Writing อย่างผู้ชำนาญด้านการติวเตรียมสอบ TOEIC
รูปที่ จาก รูป
เตรียมสอบ TOEIC Speaking and Writing อย่างผู้ชำนาญด้านการติวเตรียมสอบ TOEIC
รูปที่ จาก รูป
โพสต์เมื่อ : 1185 วันที่แล้ว
เวลา : 10.14 น.
ราคาสินค้า
ประกาศหมดอายุ
ค่าจัดส่ง : ประกาศหมดอายุ
สแกน QR CODE เปิดหน้าสินค้าในมือถือได้ทันที
KP-15157899
เลขที่ประกาศ KP-15157899
ติดต่อผู้ขาย
ประกาศหมดอายุ
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม
แจ้งเรื่อง :
สินค้าผิดกฏหมาย
หลอกลวง ⁄ มิจฉาชีพ
ประกาศซ้ำซ้อน ⁄ เป็นspam
แจ้งเหตุอื่นๆ

ข้อความ :

  • ชื่อผู้แจ้ง :
  • โทรศัพท์ผู้แจ้ง :
  • อีเมล์ผู้แจ้ง :


กำลังส่งข้อมูล

  • สินค้า

    ใหม่

เตรียมสอบ TOEIC Speaking and Writing อย่างผู้ชำนาญด้านการติวเตรียมสอบ TOEIC

TOEIC Writing

ระยะเวลา 30 ชม. ( 10 คาบ)

Course Description

เทคนิคการเตรียมสอบ TOEIC Writing ถูกออกแบบเพ่ือเพิ่มทักษะให้แก่ผู้สนใจ เตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการเขียน
หลักสูตร TOEIC Writing ถูกออกแบบ และ จัดลำดับองค์ความรู้ด้านการเขียน ในระดับเพื่อการติดต่อสื่อสาร โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนจากครูผู้ชำนาญ ด้านการเขียนเพื่อการติดต่อสื่อสาร ผ่านกระบวณการการคัดกรอง ลำดับความสำคัญ จัดลำดับหัวข้อการทดสอบ ต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการสอบ

รายละเอียดการเรียนการสอน:

. คาบที่ 1: ทบทวนไวยากรณ์ที่จำเป็นในการเขียนเพื่อการการสื่อสาร
. คาบที่ 2: การเรียบเรียงใจเพื่อการเขียนในการสอบ TOEIC Writing
. คาบที่ 3: การเขียนอย่างมีประสิทธิผลด้วยการรู้จักโครงสร้างของประโยคประเภทต่างๆ
. คาบที่ 4: การเขียนเพื่อพรรณนา บรรยาย
. คาบที่ 5: การเขียนเพื่อเปรียบเทียบ จัดประเภท แสดงเหตุผล
. คาบที่ 6: การเขียนเพื่อเขียนเพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็น
. คาบที่ 7: วิเคราะห์จุดอ่อน เพื่อเพิ่มจุดแข็งด้านทักษะการเขียนเพื่อ

------------------------------

TOEIC Speaking
ระยะเวลา 30 ชม. ( 10 คาบ)

Course Description

เทคนิคการเตรียมสอบ TOEIC Speaking ถูกออกแบบเพ่ือเพิ่มทักษะให้แก่ผู้สนใจ เตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการพูด
หลักสูตร TOEIC Speaking ถูกออกแบบ และ จัดลำดับองค์ความรู้ด้านการสนทนา ในระดับเพื่อการติดต่อสื่อสาร โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนจากครูผู้ชำนาญ ด้านการพูดเพื่อการติดต่อสื่อสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผ่านกระบวณการการคัดกรอง ลำดับความสำคัญ จัดลำดับหัวข้อการทดสอบต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการสอบ

รายละเอียดการเรียนการสอน:

. คาบที่ 1: ทบทวนไวยากรณ์ที่จำเป็นในการพูดเพื่อการการสื่อสาร
. คาบที่ 2: ความรู้เรื่องระบบเสียงในภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มผลคะแนนสอบ TOEIC Speaking
. คาบที่ 3: สัทอักษรเพื่อช่วยในการออกเสียงของประโยคประเภทต่างๆ
. คาบที่ 4: การพูดเพื่อพรรณนา บรรยาย เปรียบเทียบ แสดงตรรกะ
. คาบที่ 5: การฝึกฝนการออกเสียงพยัญชนะ สระ ระดับคำ วลี และ ประโยค
. คาบที่ 6: การพูดเพื่อเขียนเพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็น โต้ตอบกับผู้สัมภาษณ์ เชิงวิภาค
. คาบที่ 7: วิเคราะห์จุดอ่อน เพื่อเพิ่มจุดแข็งด้านทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร
. คาบที่ 8: TOEIC Speaking Simulator study I
. คาบที่ 9: TOEIC Speaking Simulator study II
. คาบที่ 10: TOEIC Speaking Simulator study III

เตรียมสอบ TOEIC Speaking and Writing อย่างผู้ชำนาญด้านการติวเตรียมสอบ TOEICเตรียมสอบ TOEIC Speaking and Writing อย่างผู้ชำนาญด้านการติวเตรียมสอบ TOEICเตรียมสอบ TOEIC Speaking and Writing อย่างผู้ชำนาญด้านการติวเตรียมสอบ TOEICเตรียมสอบ TOEIC Speaking and Writing อย่างผู้ชำนาญด้านการติวเตรียมสอบ TOEIC

Kapook Market เป็นบริการสำหรับสมาชิกที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ Kapook.com เพื่อเป็นตัวกลางสำหรับการซื้อ-ขายสินค้า โดยสมาชิก เท่านั้น
ผู้สนใจซื้อสินค้าสามารถติดต่อผู้ขายโดยตรง