เรียน ท่านสมาชิก Kapook Market,
เพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านสมาชิกในยุคนี้ให้มากยิ่งขึ้น บริการ Kapook Market ในรูปแบบเดิมนี้ จะขอยุติการให้บริการรับข้อมูลเพิ่มเติมตั้งแต่ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ท่านที่ลงประกาศไว้แล้วยังคงสามารถคงประกาศเดิมไว้ได้ต่อไป และเราจะแจ้งความคืบหน้าในการให้บริการใหม่ให้ท่านทราบต่อไปทางอีเมล์

กระปุกมาร์เกต

แผนผังเว็บไซต์
ทริคที่น่าสนใจสำหรับนักช้อป

เมื่อถูกโกงต้องทำอย่างไร
ขอแนะนำให้ดำเนินการดังต่อไปนี้นะคะ

1. ให้ท่านนำหลักฐานต่างๆที่ท่านสามารถรวบรวมได้ เช่น
๐ ชื่อ Username ที่ลงประกาศ รูปสินค้ารวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของประกาศที่ท่านได้บันทึกไว้ 
๐ หลักฐานการโอนเงิน ชื่อบัญชี สาขาและเลขที่บัญชีธนาคาร
๐ หลักฐานการติดต่อซื้อขาย User ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือหมายเลขพัสดุ (ถ้ามี) 

2. นำหลักฐานที่รวบรวมได้ตามข้อ 1. ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สน.ท้องที่ที่การกระทำความผิดเกิดขึ้นเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

3. ในกรณีที่ท่านต้องการรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ User ให้ท่านทำหนังสือถึงทีมงาน kapook market พร้อมสำเนาหลักฐานการร้องทุกข์กับพนักงานเจ้าหน้าที่มาแสดง เพื่อขอหมายเลข IP ของ Userผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

4. นอกจากนี้ ท่านสามารถนำหลักฐานที่มีอยู่ ไปร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ได้อีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจาก บก.ปอท. เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย  วิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำผิด โดยท่านสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้
๐ เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. หรือ
๐ แจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ www.tcsd.in.th และไปที่เมนูแจ้งเหตุเบาะแส หรือ โทร 0 2142 2555 ถึง 60
Kapook Market เป็นบริการสำหรับสมาชิกที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ Kapook.com เพื่อเป็นตัวกลางสำหรับการซื้อ-ขายสินค้า โดยสมาชิก เท่านั้น
ผู้สนใจซื้อสินค้าสามารถติดต่อผู้ขายโดยตรง